Tevékenységek

Az egyedi, decentralizált szennyvízelvezetési és tisztítás management magába foglalja a háztartásokban, intézményekben, sajátos ipari létesítményekben keletkező szennyvizek speciális, egyedi módon történő gyűjtésének, tisztításának, elvezetésének/újrahasznosítás rendszerének kialakítását mind az egyedülálló házak vagy klaszterszerűen elhelyezkedő házak, vagy peremterületen lévő házak esetében

Egyedi szennyvízelvezetési és kezelési rendszer megvalósíthatóságának vizsgálata:

- A VKG Klaszter a települések megfelelő szennyvízkezelési megoldásának kiválasztásához minden esetben részletes gazdaságossági, hatékonysági vizsgálatokat végez. A település input adatainak felhasználásával az információkat egy speciális elemző mátrixba tápláljuk be, mely rendszerelemzést a Klaszter tagok kiváló szakemberei végzik.  Az elemzés soktényezős, mindig az adott helyzetben legjobbnak, leggazdaságosabbnak ítélt megoldásokat támogatja, mérlegelve ezek kombinált lehetőségét is. Az elemzés nemcsak gazdasági szempontot vesz figyelembe, hanem a későbbi üzemeltetési és fenntartási, amortizációs paramétereket is, és nem utolsó sorban a lakosság díjfizető-képességét.

- A választott megoldás minden esetben körültekintő, egyedi tervezést igényel.  Külföldi és Magyarországi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy  csatornával gazdaságosan el nem látható, ritkán lakott településrészek ellátására az egyedi szennyvízkezelő rendszerek alkalmazása adja a legoptimálisabb megoldást. Az egyedi megoldások legfőbb célterületei főként a 2.000 lakos egyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések.

- A VKG Klaszter az egyedi elemzések eredményeire támaszkodva elkészíti települések Települési Szennyvíztisztítási Programját (TSZP), mely mindig az adott település legmegfelelőbb szennyvízkezelési megoldását tartalmazza.

A Klaszter az elmúlt években folyamatosan kereste annak a lehetőségét, hogy partnereivel az egyedi műszaki megoldások révén, önálló, vagy rendszerszintű programokat, projekteket hozzon létre.

EGYEDI, DECENTRALIZÁLT SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI MANAGEMENT BEMUTATÁSA GYAKORLATI PÉLDÁKKAL

1. Magyarország, Balaton-felvidéki települések egyedi szennyvízkezelése

2. Németországi települések egyedi szennyvízkezelése

3. Erdélyben telepített egyedi szennyvízkezelők

4. Szlovén iskola és panzió egyedi szennyvízkezelése

5. Magyarország, IMO autómosó egyedi szennyvízkezelése

© 2016 Víz és Környezetgazdálkodási Klaszter. - All rights reserved.