Tagok

Klaszter Management Szervezet

A klaszter Alapító Tagjai a klasztermenedzsment feladatok ellátására kijelölték a VKG Klaszter Kft.-t, mely cég munkatársai széleskörű projekttapasztalatokkal rendelkeznek  és a klaszter által képviselt szakmai tevékenységi területek kiváló szakemberei.

A Management Szervezet feladatai:  

- a Klaszter stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos operatív tevékenység

- a Klaszter céljainak elérése érdekében folytatott szervezői-irányítói- szolgáltatói feladatok ellátása

A Klaszter Management Szervezet szolgáltatásainak elvei:

- A Klaszter tagjainak érdekét szolgálja

- Szolgáltatásai üzleti jellegűek

- Ellenőrizhető

- Számon kérhető

- Működése átlátható a Klaszter tagjai és az intézményrendszer számára

- A Klaszter Management Szervezet számára társasági jogi kérdésekben a Gt. szabályaival összhangban az Alapító Tagok, a Klaszter működésével kapcsolatosan a Tanács gyakorolja az utasítási jogot

A Klaszter Management szolgáltatásainak főbb elemei:

- Adminisztráció, kapcsolattartás

- Benchmarking klub üzemeltetése: jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése

- Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése: közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése

- Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel

- A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia

- Termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára

- Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások

- Projektmenedzsment szervezet működéséhez kapcsolódó általános képzés és szakképzés, belső képzés

Tervezett szolgáltatások: inkubációs szolgáltatás

A Klaszterben inkubációs tevékenységet tervezünk megvalósítani, melynek keretében az induló vállalkozások fejlesztéséhez fogunk hozzájárulni, így részükre komplex szolgáltatásokat és működési (inkubációs) teret tervezünk biztosítani. A szolgáltatás alkalmazásának köszönhetően jelentősen csökkenthető az induló vállalkozások kezdeti nehézségei, javítható az innovációs teljesítményük és gyorsítható a növekedésük.

Tagszervezetek

A  VKG Klaszter a régióban a víz- és környezetgazdálkodás terület növekedésének, versenyképességének és K+F tevékenységének fokozása érdekében tervező, kivitelező, üzemeltető cégek, kutató intézet, felsőoktatási intézmények bevonásával tevékenykedik. Stratégiai célja az erőforrások koncentrációja annak érdekében, hogy a kritikus tömeget elérve felgyorsuljon a tudás és know-how transzfer. A klaszter létrehozta azokat a kereteket, amelyek a tagok az üzleti sikereinek és a sikeres regionális gazdasági fejlesztéseknek is bázisául szolgálnak.

  Tagok listája Székhely címe: Székhely Csatlakozás éve
1. Kom-Víz Kft. 1039 Budapest, Aradi utca 10. C. ép. Budapest 2010.12.15
2. List 51 kft. 8432 Fenyőfő, Dózsa György utca 33. Győr-Moson-Sopron 2010.12.15
3. Lak-Ép-Ker 1998 Kft. 3170 Szécsény, Varsányi út 4/A Nógrád 2011.04.18
4. Agroinvest Zrt. 1119 Budapest Fehérvári út 84/A Budapest 2010.12.15
5. Daru 2004 Bt 2322 Makád, Diófa utca 53. Pest 2011.12.14
6. IMO Hungary Autómosó Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 87. Budapest 2012.10.12
7. Bau-Zon Kft. 2316 Tököl, Ráckevei u. 2/A Pest 2011.04.18
8. Cleanature Kft. 2000 Szentendre, Deli Antal utca 54/2. Pest 2012.10.12
9. Hegyi és Társa Kft. 6600 Szentes, Veres P. u. 17. Csongrád 2012.10.12
10. Ekospektrum Kft. 1181 Budapest, Kossuth L u. 61. Budapest 2012.10.12
11. Záév Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. Zala 2013.10.16
12. Kelet-út Kft. 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14. Szabolcs-Szatmár 2013.12.06
13. Pelsó Invest Kft. 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. Zala 2015.01.07
14. Mor-ex Kft. 4400 Nyíregyháza, Buktos u. 14. Szabolcs-Szatmár 2015.01.07
15. Akvatech Kft. 4032 Debrecen Tarján u. 130. Hajdú-Bihar 2015.01.07
16. Szádkerép Kft. 4032 Debrecen Tessedik Sámuel 191. Hajdú-Bihar 2015.01.07
17. Takács és Fia Bt. 8251 Zánka, Ifjúság útja 24/B Veszprém 2017.09.18
18. Híd 96 Bt. 2083 Solymár Hóvirág u.51. Pest 2017.09.18
19. Front Kft. 2600 Naszály u.18. Pest 2017.09.18
20. Produktív Média Desing Bt. 2120 Dunakeszi Dr. Tamás Győző u. 6. Pest 2017.09.18

Komvíz Kft. Szakmai tevékenysége alapvetően a kommunális víz és csatornarendszerek kiépítésére, a vízbázisok védelmére koncentrálódik, továbbá az egyedi szennyvízkezelés során folytat K+F tevékenységeket. Az eddigi tevékenysége során sikeresen oldotta meg a földszíni vizek elvezetésével, az árvízvédelemmel kapcsolatos feladatait. Patakok meder rehabilitációja az utóbbi évek projektjeiben megvalósult tevékenysége.

List 51 Kft. Fő tevékenysége ingatlan fejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, közlekedési létesítmények építése. Különböző létesítmények szennyvizeinek kezelése, felszíni vizek elvezetése. Épületek mélyépítési munkái.

Lak-Ép-Ker Kft. Középületek, műemléki épületek, ipari létesítmények, valamint vízépítési beruházások tervezése és teljes körű kivitelezése. Magas és mélyépítési kivietelezés.

Agroinvest Zrt. A Cég negyvenéves külkereskedelmi, mezőgazdasági, és mezőgazdasági szolgáltatói és fővállalkozói gyakorlattal rendelkezik. Széles körűen alkalmaz biotechnológiai vívmányokat projektjeiben: növénytermesztésben, állattenyésztésben, és élelmiszeriparban. Teljes körű szakmai hátteret, posztgraduális képzést, technológiai transzfert, tanácsadást biztosít a mezőgazdaság minden területén. Fennállásának 40 éve során a fővállalkozói tevékenységben igen nagy tapasztalatokra és szakértelemre tett szert, mivel ezen idő alatt a világ közel 30 országában végzett tevékenységet és több száz létesítményt sikeresen valósított meg. Ilyenek a szilárd hulladékkezelés, elhelyezés, szennyezett területek helyreállítása, táj rehabilitáció, épített környezet és természetvédelmi terület rekonstrukciója. Vízgazdálkodási projektek irányítása, ezen belül szennyvízkezelés, csatornázás úgy kommunális mint ipari szakterületeken. A klasszikus vízépítési munkák területén vízrendezés, vízfolyás szabályozás, folyószabályozás, partfal állékonysági beavatkozások és ármentesítési feladatok esetén mérnöki tanácsadás és ellenőrzés. A mezőgazdasági feladatokhoz kapcsolódóan meliorációs öntözési és építményfejlesztési feladatok irányítása.

A szolgáltatási tevékenység kiterjed a mérnök bonyolítói feladatok elvégzésére, a műszaki ellenőrzési tevékenység elvégzésére, supervisori és utóellenőrzési és célvizsgálati feladatokra, valamint a munkákhoz kapcsolódó PR tevékenység műszaki szakmai támogatására.

Daru 2004 Bt, 2004 elején alakult, daruzás és emelési munkák végzésére. Az építőipar minden területén dolgozik, daruik a csőfektetéstől kezdve a csarnoképítésen át a hídépítésig.

IMO Hungary Autómosó Kft.: Az IMO autómosó céget 1965-ben alapították. Az IMO Car Wash Group a világ legnagyobb autómosó hálózata. Pillanatnyilag Európa 14 országában van jelen több mint 900 autómosóval. Ma Magyarországon az IMO Hungary Autómosó Kft. 22 IMO rendszerű gépi autómosó utcát üzemeltet. Az IMO Hungary Autómosó Kft. filozófiája: elérhető árú, gyors és kényelmes szolgáltatás biztosítása. Számukra elsődleges a szolgáltatásunkal megelégedett vásárló és az állandó fejlesztés.

Cleanature Kft. Innovatív, egyedi környezetvédelmi és építőipari technológiák bevezetése és alkalmazása Magyarországon.

Hegyi és Társa Kft. Szállítmányozás, építőipari munkálatok bonyolítása, kivitelezése, mezőgazdasági tevékenység található eddigi feladati között

EkoSpektrum Kft. 2002-ben alakult, fő működési területei a vízgazdálkodás és a környezetvédelem. Jellemző, de nem kizárólagosan végzett tevékenységek: tervezési, illetve kapcsolódó engedélyezési feladatok;- műszeres vizsgálatok, mérések, valamint ezek kiértékelése; vízi közműtervezés, vízellátó-hálózatok, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető hálózatok. Vízgazdálkodási célú létesítmények tervezése, vízrendezési, árvízvédelmi, vízminőség védelmi feladatok. Környezeti hatásvizsgálatok Környezeti hatásvizsgálatok készítése, azok egyes fejezeteiben szakértői közreműködés, vizsgálatokhoz kapcsolódóan adatgyűjtés, mérések, a mérések kiértékelése. Szakértői szolgáltatások – hidroinformatika. Döntés előkészítési, tervezési, üzemeltetési feladatok műszaki-gazdasági jellegű kérdéseinek vizsgálatához.  Felszíni és felszín alatti vizek állapotváltozásának modellezése, árhullámok levonulásának és árvízi elöntéseknek a modellezése, hidrológiai statisztikai vizsgálatok. Méréstechnikai szolgáltatások, hidrometria (meder-, vízhozam- és áramlásmérések). Szerkezetek rezgésmérése, mérőrendszerek fejlesztése, fémes és nemfémes közművek kutatása. Mérnöki szakértés, tanácsadás.

ZÁÉV Építőipari Zrt. az ország egyik meghatározó építőipari kivitelező nagyvállalata, amely magas szintű munkájával több, mint hatvan éve formálja épített környezetünket, mindennapjainkat. Fő profil a magasépítési fővállalkozás és generálkivitelezés, de a tevékenységi kör kiterjed egyéb építési munkákra, közműépítésre, műemléki felújításokra, geotermikus energiahasznosítás kivitelezésére, illetve kereskedelemre is. Működési terület elsősorban a Dunántúlra és a fővárosra összpontosul, de jelentős referenciamunkákkal rendelkezik az ország keleti részén is. ZÁÉV Zrt központja Zalaegerszegen található, emellett Budapesten és Pécsett területi kirendeltségeket működtetet. Telephelyeiknek, területi rendszerüknek és leányvállalataiknak köszönhetően folyamatosan jelen van Keszthelyen, Nagykanizsán, Kaposváron, Szombathelyen és Győrben is. Tevékenység folyamatos javítása és a megrendelők bizalmának erősítése érdekében, kiemelt figyelmet fordít integrált minőségirányítási rendszer fejlesztésére, melyet akkreditált szervezetekkel évről-évre auditáltat.

Kelet-Út Kft. Fővállalkozói, generálkivitelezői, alvállalkozói és K+F tevékenység végzése az alábbi területeken: vasútvonal és felsővezeték építés, felújítás; villamos vonal és felsővezeték építés, felújítás; útépítés, autópálya építés; hídépítés, felújítás; víztározó, árvízszint-csökkentő tározó építés, üzemeltetés; árvízvédelmi töltés építés; vízépítési műtárgyak építése; szennyvízcsatorna-hálózatépítés; belvíz, csapadékvíz csatorna építés, rekonstrukció és karbantartás ; egyéb közmű (víz-, gázvezeték) építés; hulladéklerakók rekultiválása; környezeti kármentesítés. A dolgozók szakmai gyakorlatának átlaga meghaladja a 10 évet. Az MSZ EN ISO 9001: 2001,az MSZ EN ISO 14001: 2005 és az MSZ 28001: 2003 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú munkahelyi egészségvédelem, és biztonsági irányítási rendszer kiépítése, működtetése és fejlesztése megtörtént.

Az Akvatech Kft. 2013 tavaszán azért jött létre, hogy olyan mérnöki szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek, melyek segítségével könnyebben hozhatnak döntéseket, szakszerűen ellenőrizhetik a már megtervezett beruházásaik lebonyolítását,  újszerű megoldásokat alkalmazhatnak a vízgazdálkodás, környezetgazdálkodás területén. A társaság saját és partnerei kapacitására támaszkodva vállalkozik − vízgazdálkodási létesítmények tervezésére, − vízügyi létesítmények műszaki ellenőrzésére, − nagyberuházások mérnöki feladatainak elvégzésére, − szaktanácsadásra speciális vízgazdálkodási kérdésekben, − szakértői anyagok készítésére, − hazai és nemzetközi projektek előkészítésére.

A Szádkerép Kft. 2014-ben jött létre azért, hogy egyrészt olyan mérnöki szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek, melyek segítségével könnyebben hozhatnak döntéseket, szakszerűen ellenőrizhetik a már megterezett beruházásaik lebonyolítását, újszerű megoldásokat alkalmazhatnak a vízgazdálkodás, környezetgazdálkodás területén. Másrészt a mélyépítési területén jelentkező igényeket sz acélból készült szádlemezek beszerzésével, forgalmazásával kielégítse, valamint kivitelezési kapacitás biztosításával megjelenjen a munkatér-határolás speciális piacán.

 

© 2016 Víz és Környezetgazdálkodási Klaszter. - All rights reserved.