Bemutatkozás

Szervezete és működése

A Klaszter működési területe Magyarország egész területe, de elsősorban az Észak-magyarországi és az Észak-Alföldi régió, továbbá a Klaszter törekedik a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és ápolására is.

A Klaszterhez való csatlakozás lehetőségei és majdani kötelezettségei

A VKG Klaszter nyitott a tagok számára, akik a Csatlakozási nyilatkozat kitöltésével jelzik belépési szándékukat. Új Klaszter tag felvételéhez két teljes jogú tag ajánlása szükséges. A felvételi kérelem elfogadása a Klaszter Tanács joga. Vitás felvételi kérelem esetén a Klaszter Tanács egyszerű többséggel fogadja vagy utasítja el a felvételi kérelmet. A Klaszter szolgáltatásainak fenntartására a tagok számára tagsági díjat állapít meg.

A Klaszter szervezeti és működési rendje

A klaszter menedzsment fealadatait a VKG Klaszter Kft. végzi, mely a klaszter megalakulását követően jött létre annak érdekében, hogy a klaszter tevékenységét összehangolja. A Klaszter tevékenységét a VKIK Nonprofit Kft. is támogatja, melynek stratégiai célja a VKG Klaszterrel közösen az erőforrások koncentrációja a vízgazdálkodási és környezetvédelmi területen annak érdekében, hogy felgyorsuljon a tudásmegosztás és a know-how transzfer más hazai és külföldi szervezetek számára is.

A Klaszter legfőbb állandó döntéshozatali fóruma a kilencfős Klaszter Tanács, amelyet az Elnök vezet. A Klaszter a megalakításakor egységes tömörülés, később azonban a Klaszter tagok azonos érdekű alcsoportjai Klaszter bizottságokat hozhatnak létre a saját belátásuk és döntésük szerint al-ágazati, területi, személyi, vagy bármely más alapon. A Klaszter legfőbb döntéshozó intézménye bármely, a Klasztert érintő kérdésben, a Klaszter Közgyűlés.

A Klaszter működését a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) dokumentuma szabályozza, melyet az Alapító Tagok közös döntéssel fogadtak el.  Az SZMSZ célja hogy meghatározza azokat az irányelveket, és szabályokat, amelyeket a Klasztertagok kötelesek betartani a Klaszter működésének keretein belül. Az SZMSZ a Klaszter működésének alapdokumentuma, melyben foglalt szabályok a Klaszteren belül minden tagra vonatkoznak.

© 2016 Víz és Környezetgazdálkodási Klaszter. - All rights reserved.