Kutatás, fejlesztés
Korszerű technológiák elterjesztése a vízügy és a környezetvédelem területén. Energiatakarékos, alacsony költségvetésű technológiák bevezetése, oktatása, alkalmazása, népszerűsítése.
Környezetvédelem
Szervizekből és ipari üzemekből fáradt olaj, olajszűrők gyűjtése, talajszennyezések lokalizálása. Veszélyes hulladék átvétele, előkezelés környezeti kárelhárítás havária esetén, hulladék lerakók építése, katasztrófa védelem.
Vízügy és szennyvíztisztítás
Árvízvédelmi művek, folyamszabályozási és partvédelmi művek, műtárgy építések. Folyami és tavi kikötők építése, fenntartása. Medercső bevezetések és mederkeresztezések építése, parti hajózási jelek építése, karbantartása, folyami teherszállítás, cölöpök, szádok vízről történő verése.
Egyedi szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek alkalmazása kisebb településeknél, intézményekné, szállodáknál.

főoldal

Üdvözöljük honlapunkon!!!

A Víz- és Környezetgazdálkodási Klaszter (VKG Klaszter)  mintegy egy éves előkészület eredményeként jött létre 2010. decemberben. A víz- és környezetgazdálkodás, a vízépítési-, vízgazdálkodási-, és szennyvíztisztítási technológiák, valamint agrár- és ipari-környezetgazdálkodás technológiák tervezésével, fejlesztésével, forgalmazásával, kivitelezésével, üzemeltetésével tevékenykedő szereplők egy része évek óta rendszeresen, illetve más része időről időre közvetlen szakmai és üzleti kapcsolatban állnak egymással. A hazai és nemzetközi tendenciákat is figyelembe véve, a magyarországi klaszterizáció tapasztalatait az Alapító Tagok több oldalról is megismerve döntöttek a klaszter formájú együttműködési keret létrehozásáról, mely lehetővé teszi a tagok önállósága mellett olyan közös tevékenységek végzését, mely kölcsönösen előnyös a partnerségben.

A klaszter fejlődését leginkább motiváló erő egyrészt az, hogy a klaszter keretében olyan komplex és egyedi igényeket is kielégíteni képes kapacitás tud létrejönni, melynek piaci alkupozícióra gyakorolt hatása kiemelkedő lehet, másrészt a napjaink felgyorsult és folyamatosan változó világában a klaszter tevékenysége mentén a tagok naprakész információhoz, tudáshoz juthatnak, továbbá a technológia transzfer ideje is jelentősen lecsökkenhet. A klaszter adott régióban kifejtett tevékenysége nem csak a vállalkozások sikerességét jelenti, hanem a régió fejlődéséhez is új lendületet adhat, ami nem csak a jelenlegi helyzet javulását, hanem a régión belüli együttműködések, közös projektek generálódását is erősíti. A klaszter létrehozta azokat a kereteket, amelyek a tagok az üzleti sikereinek és a sikeres regionális gazdasági fejlesztéseknek is bázisául szolgálnak.

A klaszterstratégia a klasztertagok sajátosságait magán hordozza, és komplex vízgazdálkodási, vízépítési, környezetvédelmi szakmai tudásra, innovációs képességre és kutatás-fejlesztési tevékenységre épít, valamint könnyen adaptálható speciális problémák megoldását teszi lehetővé. A személyes kapcsolatok kiépítésével és közös bizalmi alapon az innovációs rendszer minden szereplője bevonásra kerül. Mindenki számára világos, a klasztertagok részére hozzáadatott értéket jelentő technológia és piaci perspektívák kihasználását elősegítő akciókon keresztül kerül sor a stratégia megvalósításra a cégek közötti kooperáció és verseny optimális kombinációjának fenntartása mellett. Közös jövőkép és közös hosszú távú stratégia a kulcs tényezői a stratégiai klaszterfejlesztésnek. A klaszter előrelátás célja nem a jövő előrejelzése, hanem annak megértése, hogy mi alakítja jövőt és a lehetséges jövő variációk közül kiválasztani azt, amely legközelebbi a kívánthoz és megvalósítható.

© 2016 Víz és Környezetgazdálkodási Klaszter. - All rights reserved.